werk
expo
Marion Arts
gastenboek
links
back home
in english
De KeramiekVitrine  

Afstudeerwerk - Inspiratie

Ja hoor, ik ben het Marion Arts Mijn afstudeerwerk heeft een periode van vier maanden in beslag genomen. Gedurende deze periode heb ik een serie van vijf autonome beelden gemaakt rond het thema schaal, waarbij ik me heb laten inspireren door klassieke oosterse motieven met betrekking tot vormgeving en architectuur. Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan Indiase paleizen, koepelgewelven, Islamitische moskeeën en sierlijke ornamenten. Objecten die de karakteristiek van een cultuur uitdragen, uitstralen. Ambachtelijke  objecten met een hoge mate van vakmanschap en kwaliteit uit streken waar conceptuele kunst   als een contradictio in terminis  wordt opgevat.

Deze Ambachtelijke  werkwijze heb ik in mijn werk laten reflecteren door mijn schalen op te bouwen uit kleine deeltjes, soms identiek,ook de natuur werkt op vergelijkbare wijze soms eenvormig maar verschillend van grootte. De techniek van het stapelen en samenvoegen van de deeltjes kan gemakkelijk geassocieerd worden met de metselaar en zijn bakstenen, maar in tegenstelling tot deze vakman die routinematig te werk kan gaan is bij de opbouw van mijn schalen veel concentratie vereist: als schepper dien ik continue open te staan voor de vorm die zich onder mijn handen ontwikkelt en direct bij te sturen in het proces wanneer dit nodig is.

De bouwstenen die ik gebruikt heb, zijn van klei vervaardigd echter zonder de plastische  eigenschappen van het materiaal overdreven te exploiteren. De bouwstenen zijn relatief eenvoudig gehouden zodat hun afzonderlijke vorm niet te veel interfereert met het beeld dat door het geheel gevormd wordt. Driehoeken, ruiten en piramidale structuren, al dan niet voorzien van een bescheiden textuur,  passend bij het land dat mij voor de betreffende schaal inspireerde.

Het fascineert mij dat uit kleine, losse deeltjes een beeld gecreëerd wordt vergelijkbaar met mozaïeken.mozaïek te RavennaIn kerken en kathedralen uit de byzantijnse tijd, worden mozaïeken  veelvuldig toegepast en hier is te zien hoe de kleine steentjes en stukjes glas als een stroom de contouren van het interieur volgen, een schitterende film vormend tot in alle hoeken om zo het gebouw van haar aansprekende patroon te voorzien. In mijn werk wil ik het mozaïek  ontdoen van zijn opppervlakkigheid, verheffen in de derde dimensie door het toe te passen als constructietechniek, als bouwmateriaal.

Mijn inspiratie voor de buitenlandse vormen vond ook zijn weerslag in de inhoudelijke verantwoording van mijn werk. De landen die mij inspireerden waren onder andere India en Marokko. Deze culturen met hun schitterende architectuur houden er vaak een erg traditionele schaalvorm op na, die het vooral moet hebben van zijn decoratie en er niet zozeer uitspringt qua vorm. Daarom wilde ik een serie schaalvormen ontwerpen, geïnspireerd door afzonderlijke landen waarin de typische, sterke en aansprekende onderdelen van hun cultuur wel zichtbaar zijn. Hierdoor heb in een meer algemene zin naar een land of cultuur gekeken dan naar specifieke architecten of vormgevers. Op deze manier heb ik geprobeerd in mijn werk het gevoel wat deze landen bij mij opriepen te verbeelden; in het bijzonder mijn bewondering voor druk bewerkte en sierlijk vormgegeven architectonische elementen uit landen als India en Marokko.

werk van David MachIk ervaar het als een uitdaging om met de beperkte mogelijkheden van relatief eenvoudige elementaire deeltjes door herhaling, stapeling en rangschikking een beeld te vormen. Hierbij word ik geinspireerd door kunstenaars als Gormley, McCollum, Mach, Stockmans, Miraldo en Goldsworthy en ook door de architectuur van diverse volkeren.

Marion Arts
maart 1999


send email

© 2002 Hans de Brouwer

Last update: