werk
expo
Marion Arts
gastenboek
links
back home
in english
De KeramiekVitrine  

Schaal - India

Deze schaalvorm is opgebouwd uit eenvoudige rechthoekige bouwsteentjes die aan de bovenkant voorzien zijn van een "Indiaas" motief (zichtbaar op de foto links boven). De tweedeling die zichtbaar is in de over elkaar kolkende helften symboliseert tegenstellingen en evenwicht op een wijze zoals die bijvoorbeeld ook in het yin-yang teken tot uitdrukking komt.

schaal, let op de details op de bouwstenen robuust en fragiel
kolkend en golvend achter elkaar aan symetrie

doorsnede 60cm, hoogte 24cm. niet te koop

Doordat er veel open ruimte zit tussen de onderlinge bouwsteentjes en door de zwaarte van de klei is het werk in de oven flink gaan zakken. Iets wat achteraf toch mooi is uitgekomen en wat een sterk punt van deze schaal is. Bij eerdere proefexemplaren van deze schaal lag er een ander evenwicht tussen de maat van de bouwstenen en die van het werk als geheel. Grovere bouwstenen gaan ten koste van de totale vorm, terwijl te fijne bouwstenen het geheel een wat te synthetisch uiterlijk geven. In de uiteindelijke schaal leidt dit fijngevoelige evenwicht to een vorm die in zijn geheel aandacht trekt als een robuuste homp klei terwijl de details, de stapeling van bouwstenen, een fragiel accent geeft.
Het lichte uitzakken heeft de schaal een natuurlijk charme gegeven door de volledige symetrie wat te breken als bij een scheefgetrokken grachtenpandje in een oud stadscentrum.


send email

© 2002 Hans de Brouwer

Last update: